Läs mer om verksamheten på Lekis

Vi vill att det ska vara roligt, spännande och lärorikt att komma till oss. Vi bedriver en verksamhet som hela tiden är anpassad efter de barn som utgör barngruppen. Det betyder att om ett barns behov förändras så förändrar vi också verksamheten så att alla kan delta. För oss är det viktigt med allas lika värde och rätten att vara unik. På samma sätt ser vi på genuspedagogik; hos oss är man lika viktig om man är pojk-flicka, flick-pojke, flick-flicka, pojk-pojke eller något däremellan. Vi uppmuntrar barnen att känna stolthet för den de är och att det är okej att göra otraditionella val i livet.

Några viktiga punkter som genomsyrar vår verksamhet är:

Den fria leken

Barn lär sig genom lek. Därför prioriterar vi att barnen ska få leka mycket under sin tid på förskolan både ute och inomhus. Vi vuxna finns med som medlekande pedagoger om behovet finns.

Utevistelse

Vi tillbringar mycket tid utomhus och är ofta i skogen. En dag i veckan har vi utedag då vi grillar och äter utomhus. Vi tar gärna och ofta långa promenader till parker och natur runt Ektorp, Duvnäs och Skuru samt besöker regelbundet Nyckelviken och tittar till alla djur.

Skapande

Vår ateljé är fylld med material för att barnen fritt ska kunna måla och skapa. Ateljén står alltid öppen och barnen får använda den när de vill. Barnen skapar ofta egna saker i ateljén som de sedan använder i sina lekar.

Språk och litteratur

Vi arbetar aktivt med barnens intresse för bokstäver och läs- och skrivförståelse. Vi leker med ord t.ex. genom att rimma, ramsa och testa hur orden är uppbyggda. Vi läser också mycket böcker och åker regelbundet till biblioteket med barnen för att låna ny litteratur. En gång per termin går barnen på teater (från 3 år).

Vetenskap och matematik

Vi jobbar mycket med vardagsmatematik och räknar i olika situationer. Vi spelar spel där barnen får träna på att förstå antal, siffror och turtagning och får därmed öva matematik på ett lekfullt sätt.

Vi planterar växter i krukor och på vår innergård och följer naturens kretslopp genom att studera vår närmiljö. Barnen får också utföra roliga experiment med luft och vatten, magnetism eller gravitation.

Gemenskap

Vi upplever att barnen gynnas av att vara i en blandad åldersgrupp. De äldre barnen hjälper och tar ansvar för de yngre barnen och de yngre ser upp till och lär sig av de äldre. Barnen lär sig ödmjukhet, empati och förståelse i en syskonlik miljö. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och hur man är en bra kompis men även hur man säger ifrån; vi vill att alla ska känna gemenskap och tillhörighet precis så som man är.

Vi tillämpar en så kallad föräldraaktiv inskolning. Det betyder att man som förälder är med sitt barn i verksamheten under hela inskolningen. Vi upplever att det skapar trygghet för både barn och föräldrar eftersom man tillsammans lär känna pedagogerna, de andra barnen och förskolans rutiner.

Dag 1

Vi börjar inskolningen med ett hembesök så att man i lugn och ro kan prata igenom inskolningens upplägg och andra frågor och funderingar. Det är också ett bra tillfälle för barnet att få en första kontakt med en av pedagogerna i tryggheten av sin hemmiljö.

Dag 2 till 4

Barn och förälder deltar tillsammans i förskolans aktiviter mellan ca kl. 9.00 - 15.00.

Dag 5

Om allt känns bra så provar vi att vinka. Föräldern lämnar sitt barn på förskolan och hämtar på överenskommen tid.

Vi försöker vara lyhörda och flexibla och känner vi att barnet behöver mer tid på sig så kan vi förlänga inskolningen. Detta kommer vi överens om med föräldrarna. För barnets skull; var gärna beredd att hålla dagarna lite kortare närmast efter inskolningen då barnet ofta är lite trött av alla nya intryck.

För att värna om barnens integritet har vi valt att inte publicera bilder på barnen.

JoomShaper