Varför välja Lekis för fröna?

Lekis för fröna är en trygg förskola med en blandad barngrupp i åldrarna 1-6 år. Tack vare att vi är en sådan liten förskola finns det plats och tid för alla, både barn och föräldrar. Du kan alltid fråga personalen om ditt barns dag eller andra frågor som du har, de har tid att lyssna! Du möter ditt barns personal varje dag, morgon och kväll, vilket underlättar informationsutbyte och reflektion om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Förskolan Lekis för fröna drivs som ett föräldrakooperativ vilket ger flera fördelar, till exempel ökad insyn, hög personaltäthet och möjlighet att påverka. Föräldrarnas engagemang och personalens kompetens har skapat en livfull och rolig förskola med personal som arbetat hos oss länge vilket också är en extra trygghet för barnen.

Ta också gärna en titt på de toppenbetyg vi årligen får från våra föräldrar i Nacka Kommuns oberoende undersökningar. Vi är såklart mycket stolta över att vår verksamhet och kontinuerliga arbete ger så bra resultat och så nöjda föräldrar och barn. Siffrorna kan bland annat ses i Nacka Kommuns tjänst jämföraren.

Trygghet

Som förälder på ett föräldrakooperativ får du en närmare kontakt med både andra föräldrar, barn och personal. Eftersom föräldrarna träffas ofta och hjälper till kring verksamheten lär man känna varandra bättre. Det ger en personlig och trygg förskola. Den lilla barngruppen gör också att alla barn känner alla och snabbt även deras föräldrar. Du blir snart hälsad av hela barngruppen morgon och kväll och det är tydligt hur säkra och trygga barnen känner sig i närvaron av andra vuxna.

Inflytande

Verksamheten bygger på att föräldrarna bidrar med både engagemang och beslut. Personalen har det pedagogiska ansvaret för planering, utformning och genomförande medan föräldrarna genom styrelsen är huvudman och fattar beslut rörande budget, lokaler och personal. Föräldrarnas medverkan är tillsammans med personalens pedagogiska idéer grunden för verksamheten. Vi har en naturlig, öppen dialog som ger stor insyn i barnets vardag och stor möjlighet att påverka.

Personaltäthet

På Lekis för fröna har vi hög personaltäthet med både förskollärare och barnskötare. Personalen har arbetat hos oss länge och fortbildar sig regelbundet. Eftersom föräldrarna deltar både i det praktiska arbetet och i driften av verksamheten kan kostnaderna för administration hållas nere. Detta frigör mer pengar att lägga på det som är viktigt för barnen. Våra öppettider bidrar också till att vi kan hålla en jämn och hög personaltäthet under hela dagen.

JoomShaper